Bible

Nemáte Bibli? Mrkněte na http://bible-zdarma.blogspot.cz/ (není to žádná reklama, jen soubor odkazů, kde můžete Bibli získat a to v různé formě (knížka, mp3, ebook) a zadarmo (jako nevěřícímu se mi taky nechtělo hned Bibli kupovat;) ).

Co je vlastně Bible?

Bible je soubor textů, které se (zjednodušeně řečeno) tisknou jako jedna kniha. Je tedy dílem většího množství autorů. Skládá se ze dvou větších celků - Starého zákona a Nového zákona. V Novém zákoně se objevuje Ježíš Kristus. Křesťané věří, že Bibli nenapsal Bůh sám, ale lidé, kteří jím byli inspirováni. Proto se také Bibli někdy říká Slovo boží.

Čtení Bible není pro dnešního člověka nic jednoduchého. Bible vznikala v jiné době, a proto použitý jazyk a přirovnání (Bible velmi často mluví v přirovnáních kvůli lepšímu pochopení; ovšem pro někoho to může být pak naopak) se od dnešního liší. K tomu, aby člověk při čtení Bible jen zhrozeně nezalamentoval, co je to za krvavé příběhy (pamatuji si, že když jsem se na střední poprvé snažil číst Starý zákon, přesně tento pocit jsem nabyl), je třeba začít opatrně.


Na co Bible odpovídá?

Je třeba dát také pozor na to, že Bible není historický dokument! I když obsahuje mnoho historicky potvrzených údajů, psali ji lidé a ti se občas nějaké nepřesnosti nevyvarovali. Ale je především duchovní knihou. Používání Bible jako učebnice geologie či biologie vede k nesmyslným závěrům.

Je nutné chápat její historický kontext i to, pro jaký okruh čtenářů byla napsána a jaké sdělení měla nést. Je to obraz toho, jak by člověk měl žít a snaha o vysvětlení smyslu bytí. Při jejím čtení nemá moc smysl klást si nad jednotlivými pasážemi otázky "jak?", ale raději "proč?" - na ty odpovídá.


Jak tedy začít číst Bibli?

Já osobně jsem nějaký čas před souvislejším čtením Bible začal odebírat přes RSS Slovo na každý den. Jsou to moc hezká zamyšlení s Biblickou tematikou, ale i pro nevěřícího člověka velmi stravitelná:-) Později jsem začal chodit na individuální zamyšlení nad Biblí a čajovým šálkem, co dělá Integrity Life.

Nejlepší totiž je, pokud můžete číst Bibli s někým, kdo ji zná lépe. Pokud tuto možnost nemáte, vyplatí se půjčit si nějakou knížku o kontextu Bible. Jinak ji jen zhrozeně po pár řádcích odložíte.


Kdy začít?

Začít můžete kdykoli. Nejlépe hned. Dobré je, když budete mít na čtení klid a úplně nejlepší je, najít si na čtení nějaký pravidelný čas a číst pozvolna, nechávat si čas na přemýšlení, nečíst Bibli jako nějakou beletrii.

Osobně každý den začínám Slovem na každý den a následně dle ročního plánu Bible (viz níže) studuji kapitoly na daný den. Je to velmi osvěžující a inspirativní začátek dne.


Čím začít?

Vcelku bych doporučoval začít třeba knížkou Třikrát o Bibli, ve které je vcelku čtivě shrnuto, jak k Bibli přistupovat. Doporučuje tento plán četby:

  • začít Markovým evangeliem (je nejkratší)
  • pokračovat knihou Skutky, kde se čtenář dozví, jak apoštolové chápali Ježíšovo učení a jakými cestami lidé přicházeli ke křesťanství
  • pokračovat apoštolskými dopisy - Listy (epištoly)
  • poté si přečíst ostatní evangelia (Matouš, Lukáš, Jan)
  • poté až číst Starý zákon, který zřetelněji objasní mnohé z Nového zákona
  • poté si přečíst ještě jednou celý Nový zákon včetně knihy Zjevení Janovo


Osobně jsem tyhle informace neměl, takže jsem udělal možná chybu, že jsem začal Matoušovým evangeliem (a předtím ještě některými kapitolami ve Starém zákoně), které je v Novém zákoně první; osobně jsem byl po přečtení Matoušova evangelia silně otřesen, osoba Ježíše v něm vystupuje na můj vkus v trochu agresivním duchu, zvláště v ekumenickém překladu. Navíc Matoušovo evangelium na začátku obsahuje pro prvočtenáře velmi nudný rodokmen). Já bych doporučoval začít Janovým evangeliem.


Jaký překlad?

Ohledně překladů bych doporučil Český studijní překlad, který se snaží o co největší přesnost s originálem (osobně mi přijdou proti němu ostatní překlady často dost zavádějící a jako nevěřící jsem s nimi měl často dost potíže). Své postřehy při vybírání překladu jsem shrnul ve Srovnání překladů Bible.

Na internetu se potom najde řada článků o tom, jak číst Bibli. Zajímavá je třeba i diskuze Také nevíš jak číst Bibli? V pozdější době možná naleznete spoustu odpovědí ve fóru na vira.cz.

Pokud si chcete počíst trochu více, koukněte na Bible: praktický návod ke čtení a tvořivé práci s Biblí.


Roční plány čtení Bible

Existuje hodně ročních plánů čtení Bible, od papírového kalendáře, přes nejrůznější aplikace. Osobně mohu doporučit pro Android aplikaci Quick Bible (stránky projektu Quick Bible).

Osobně se mi nejvíce líbí plán ESV Every Day in the Word (zde verze pro tisk nebo lze ale i přímo stáhnout do Quick Bible - menu Reading plan / menu Download), který obsahuje na každý den čtení ze Starého zákona, z Nového zákona, 2-3 přísloví a jeden žalm. Je to velmi povzbuzující čtení, které zabere okolo 10-15 minut.

Více systematický je roční plán církve Ústí. Nebo můžete zkusit plán brněnské diecéze.