pátek 23. srpna 2019

Proč jsme tu?

"Existujeme z jednoho jediného důvodu – abychom oslavili Boha a navždycky se z něj radovali. A jsi povolán k tomu, abys to dělal za jakýchkoliv okolností, v nichž se ocitneš. Kdekoliv. Jakkoliv. V každém případě. Vším a všude." [http://www.spkd.cz/2018/06/slovo20180616/]

pátek 2. srpna 2019

O církvi

"Církev není dokonalá, to nikdo neřekl. Je to nemocnice, ne elitní klub. Ale cokoliv je v církvi špatného, je prací člověka, nikoliv Boha." [http://www.spkd.cz/2018/11/slovo20181115/]

čtvrtek 21. března 2019

Chvály: za všech okolností (Daniel Macek)

Album 10 chval v živém rytmu a s nádhernými povzbudivými texty od Daniela Macka - http://zavsechokolnosti.cz/ (najdete tam i texty, akordy a noty).
Namátkově jsou zhudebněné třeba verše z:
neděle 24. června 2018

Já říkám vs. Bůh říká

TY ŘÍKÁŠ - BŮH ŘÍKÁ
Nevím, co mám dělat. - Já napřímím tvé stezky. (Př 3:5-6)
Už nemůžu dál. - Já ti dám odpočinout. (Mat 11:28:30)
Je to nemožné. - Se mnou je možné vše. (Luk 18:27)
Nikdo mě nemiluje. - Já tě miluji. (Jan 3:16)
Nemůžu si to odpustit. - Já ti odpouštím. (Řím 8:1)
Nestojí to za to. - Bude to za to stát. (Řím 8:28)
Nejsem dost chytrý. - Já ti dám moudrost. (Kor 1:30)
Nejsem schopen. - Já schopný jsem. (2. Kor 9:8)
Nemůžu pokračovat. - Má milost ti stačí.  (2. Kor 12:9)
Nedokážu to. - Dokážeš. (Fil 4:13)
Nezvládnu to. - Dám ti vše, co potřebuješ. (Fil 4:19)
Bojím se. - Nemusíš mít strach. (2. Tim 1:7)
Jsem osamocen. - Nikdy tě neopustím. (Žid 13:5)

[přepis pro tisk z https://www.facebook.com/reformovani/photos/a.416034898807989.1073741832.410964522648360/420132118398267/?type=3&theater]

pátek 1. června 2018

Gary Chapman: Hněv

Autor se v této kniha dost do hloubky věnuje působení hněvu v lidském životě. Poukazuje na to, že hněv sám o sobě není špatný (pokud není pokroucený), protože se většinou dostavuje, když máme pocit, že se děje něco nespravedlivého. Nicméně špatnou reakcí je:

 1. exploze - nadávky, fyzický útok...
 2. imploze - držení v sobě, což vede k hořkosti a nenávisti
Řešením hněvu je odpuštění. Autor zdůrazňuje, že odpuštění neodjímá všechny bolestné emoce, ani to neznamená, že na danou věc už nikdy nepomyslíme. To je někdy matoucí a člověk může mít pocit, že vlastně neodpustil. Ale odpuštění je vědomé rozhodnutí. Emoce se někdy znovu mohou dostavit, ale my bychom na ně neměli reagovat.

Jak reagovat v přítomnosti rozhněvaného člověka

 1. naslouchejte mu
 2. naslouchejte mu - až ho vyslechnete, požádejte ho, aby vám zopakoval, jak situaci vnímá (ukážete tak, že se ho skutečně snažíte pochopit)
 3. naslouchejte mu - pokládejte dodatečné otázky
 4. snažte se pochopit jeho situaci - ptejte se sami sebe, zda by vás stejná situace také nerozzlobila
 5. projevte pochopení - potvrďte, že hněvivé pocity jsou legitimní
 6. podělte se o informace, které mohou na věc vrhnout jiné světlo
 7. vyznejte, čím jste mu ublížili a snažte se napravit křivdy, kterých jste se dopustili


Dohody pro případ hněvu v manželství

 1. přiznejte si, že se hněváte
 2. dohodněte se, že si hněv vzájemně přiznáte; nenechte partnera "odhadovat", co vám je
 3. shodněte se, že nebudete reagovat verbálním ani fyzickým útokem
 4. dohodněte se, že nebudete dělat ukvapené závěry
 5. usilujte o vyřešení problému a o smíření
 6. dohodněte se, že se vzájemně ujistíte o lásce

sobota 5. května 2018

Andy Stanley: Nepřátele srdce

V této knize se autor věnuje negativním emocím - hněvu, vině, chamtivosti a závisti. To jsou pravé opaky lásky. Podle autora jsou lékem na tyto nemoci srdce:
 1. odpuštění (hněv)
 2. přiznání (vina)
 3. dávání (chamtivost)
 4. slavení Boha (závist)
 Knížka se pěkně čte, každá kapitola je uvedena nějakým ilustrativním příběhem.
Hněv v jednom vztahu vede k zraněním v dalších.

neděle 1. dubna 2018

Velikonoce

V tom spočívá tajemství člověka. "Lid, který kráčel v temnotách," spatřil veliké světlo a pospíšil si ho zhasnout.

(Bruno Ferrero, Osvěžení pro duši)