čtvrtek 21. března 2019

Chvály: za všech okolností (Daniel Macek)

Album 10 chval v živém rytmu a s nádhernými povzbudivými texty od Daniela Macka - http://zavsechokolnosti.cz/ (najdete tam i texty, akordy a noty).
Namátkově jsou zhudebněné třeba verše z:
neděle 24. června 2018

Já říkám vs. Bůh říká

TY ŘÍKÁŠ - BŮH ŘÍKÁ
Nevím, co mám dělat. - Já napřímím tvé stezky. (Př 3:5-6)
Už nemůžu dál. - Já ti dám odpočinout. (Mat 11:28:30)
Je to nemožné. - Se mnou je možné vše. (Luk 18:27)
Nikdo mě nemiluje. - Já tě miluji. (Jan 3:16)
Nemůžu si to odpustit. - Já ti odpouštím. (Řím 8:1)
Nestojí to za to. - Bude to za to stát. (Řím 8:28)
Nejsem dost chytrý. - Já ti dám moudrost. (Kor 1:30)
Nejsem schopen. - Já schopný jsem. (2. Kor 9:8)
Nemůžu pokračovat. - Má milost ti stačí.  (2. Kor 12:9)
Nedokážu to. - Dokážeš. (Fil 4:13)
Nezvládnu to. - Dám ti vše, co potřebuješ. (Fil 4:19)
Bojím se. - Nemusíš mít strach. (2. Tim 1:7)
Jsem osamocen. - Nikdy tě neopustím. (Žid 13:5)

[přepis pro tisk z https://www.facebook.com/reformovani/photos/a.416034898807989.1073741832.410964522648360/420132118398267/?type=3&theater]

pátek 1. června 2018

Gary Chapman: Hněv

Autor se v této kniha dost do hloubky věnuje působení hněvu v lidském životě. Poukazuje na to, že hněv sám o sobě není špatný (pokud není pokroucený), protože se většinou dostavuje, když máme pocit, že se děje něco nespravedlivého. Nicméně špatnou reakcí je:

 1. exploze - nadávky, fyzický útok...
 2. imploze - držení v sobě, což vede k hořkosti a nenávisti
Řešením hněvu je odpuštění. Autor zdůrazňuje, že odpuštění neodjímá všechny bolestné emoce, ani to neznamená, že na danou věc už nikdy nepomyslíme. To je někdy matoucí a člověk může mít pocit, že vlastně neodpustil. Ale odpuštění je vědomé rozhodnutí. Emoce se někdy znovu mohou dostavit, ale my bychom na ně neměli reagovat.

Jak reagovat v přítomnosti rozhněvaného člověka

 1. naslouchejte mu
 2. naslouchejte mu - až ho vyslechnete, požádejte ho, aby vám zopakoval, jak situaci vnímá (ukážete tak, že se ho skutečně snažíte pochopit)
 3. naslouchejte mu - pokládejte dodatečné otázky
 4. snažte se pochopit jeho situaci - ptejte se sami sebe, zda by vás stejná situace také nerozzlobila
 5. projevte pochopení - potvrďte, že hněvivé pocity jsou legitimní
 6. podělte se o informace, které mohou na věc vrhnout jiné světlo
 7. vyznejte, čím jste mu ublížili a snažte se napravit křivdy, kterých jste se dopustili


Dohody pro případ hněvu v manželství

 1. přiznejte si, že se hněváte
 2. dohodněte se, že si hněv vzájemně přiznáte; nenechte partnera "odhadovat", co vám je
 3. shodněte se, že nebudete reagovat verbálním ani fyzickým útokem
 4. dohodněte se, že nebudete dělat ukvapené závěry
 5. usilujte o vyřešení problému a o smíření
 6. dohodněte se, že se vzájemně ujistíte o lásce

sobota 5. května 2018

Andy Stanley: Nepřátele srdce

V této knize se autor věnuje negativním emocím - hněvu, vině, chamtivosti a závisti. To jsou pravé opaky lásky. Podle autora jsou lékem na tyto nemoci srdce:
 1. odpuštění (hněv)
 2. přiznání (vina)
 3. dávání (chamtivost)
 4. slavení Boha (závist)
 Knížka se pěkně čte, každá kapitola je uvedena nějakým ilustrativním příběhem.
Hněv v jednom vztahu vede k zraněním v dalších.

neděle 1. dubna 2018

Velikonoce

V tom spočívá tajemství člověka. "Lid, který kráčel v temnotách," spatřil veliké světlo a pospíšil si ho zhasnout.

(Bruno Ferrero, Osvěžení pro duši)

sobota 31. března 2018

Zkus se projít ven, když prší...


Zkus se projít ven, když prší,
    raduj se, ač slzy smáčí oči,
        zkus se modlit, když nemůžeš spát,
            poděl se o jídlo, i když máš sám hlad,
                zkus milovat, ač sám cítíš chlad,
                    starej se o nemocné, ač nejsi sám zdráv.
                        Neboj se tak projevovat lásku,
                            sám Pán Ježíš dal za Tě život v sázku...


(autorka: L.H.)

čtvrtek 29. března 2018

Starý zákon - komentáře

Vcelku zajímavá stránka https://answersingenesis.org/genesis/ podává zajímavý pohled na některé obtížné pasáže Starého zákona. (jen je třeba mít na paměti, že se jedná o kreacionalistický pohled)